01 Målarskolan

På sensommaren 1984 gjorde jag en nittiogradig gir, sa nej till ett lärarjobb i Kungälv och valde  den “törnbeströdda stigen”. Hastigt och turligt lyckades jag  krångla mig in på en återbudsplats i årskurs 2 på Gerlesborgs konstskola, Stockholm. Kanske var detta mitt livs mest revolutionära år i ett i övrigt reformistiskt leverne. (Jag återkommer till vad detta kan betyda vid ett senare tillfälle…). På gruppfotot syns förhoppningsfulla elever, rektor Viveca Wessel, lärarna LIzzie Olsson- Ahrle, Arne Fredriksson, Bo Wetteryd, och Björn Melin i skolans övre ateljé i Midsommarkransen. På de övriga bilderna syns undertecknad fikandes, betraktandes och tvättandes.  På två av bilderna figurerar även Bernt Carlsson, en annan göteborgare. Många namn minns jag, men om någon vänlig själ kan bistå med taggning så mottages detta tacksamt.

Plåtare var Lena  Öritsland.

Using Format