WORK

Bosch & Antropocen

Gruppen är tänkt för placering på dyktalb  i Göta älv. Men så lång har den (ännu?)  inte kommit.  I färdigt skick är det meningen att gruppen skall kompletteras med en mätsticka för lågvatten/högvatten med uggla på toppen, då verket handlar om klimathotet och närmare bestämt vår samhälleliga förmåga att ignorera problemet.

De två fågelfigurerna är hämtade från Lustarnas trädgård, Maria med Jesusbarnet och mannen  röd mantel och törnekrona (tolkas ofta som djävulen)  är hämtade från Adoration of the Magi.

Using Format