03 Tidigare osett

Parallellt med antagningsproduktionen målade jag de första
älvmålningarna. Det var mera som en andhämtningspaus i det “kreativa trixandet”.
När ljuset var fint, det skulle helst vara lågt stående motljus, tog jag med
mig block och penna och gick ut på Stenpiren - den låg ju nära till hands. Där
jobbade jag i flera riktningar. Motiv 1: rakt ut mot väst, Cityvarvets (som
Götaverken döptes till i samband med varvskrisen) dockor till höger och
Masthugget och Stigbergskajen till vänster. Och en stilla älv däremellan. Motiv
2:  Skeppsbron med Kinesiska Muren och
Värmekraftverket, en vattenspegel och Masthuggsberget i bakgrunden.

Den hamnnära motivkretsen utökades efter hand. Jag sökte mig
ner under Göta älvbron, till Roddklubbens eternitklädda klubbhus och vidare in
mot Ringön och Marieholm, två pärlor med sina ostädade och spontant sammansatta
miljöer. Där kan man finna en ”husens 
poesi” bland lagerbyggnader, bryggor och halvt igenvuxna
rivningstomter.  Det har att
göra med förfallet. Inget är för alltid, livet går vidare ändå.

På Gerlesborgsskolan i Stockholm blev vi skolade i  Picassos, Matisses och Lennart Rohdes  bildtänkande. Rejäla metaforer, poetiska
tecken för verkligheten och ”less is more”. Det skulle vara personligt,
känsligt och ärligt, med fördel sargat och ansatt, mer bilden som en yta , än en ett tittskåp att förlora sig i. Motivet skulle gärna pressas
till ett poetiskt tecken. Ironi, lättsinnigheter och eklektiska övningar var
mindre väl sedda. De var inte förbjudna, men man förstod vart hän det lutade.

Regimen på Gerlesborgsskolan var ändå odogmatisk och belägen
i någon slags konstnärlig mittfåra. Jag upplevde den som tillåtande och
sympatisk och efter två års vänligt umgänge sympatiserade jag med mycket i det
förhållningssätt som lärarna förmedlade. Jag kan inte säga att jag hade utsatts
för någon revolution, men jag fick nog, antagligen på gott och ont,  ett strängare förhållningssätt till ”visuell
pratighet” och omotiverade hugskott. Man skulle ha täckning för det man gjorde.

Det blev med tiden  även en del kombo-målningar: kreativt trixeri+ Stenpiren.  Där nån stans borde det finnas en stig som leder uppåt.  Se ett av försöken nedan!

Using Format